Schrijven met een pen maakt slimmer

De wereld om ons heen wordt met de minuut digitaler. We zijn steeds minder vaak geneigd om gedachten of berichten met pen en papier vast te leggen; we gebruiken de toetsenborden van tablets, laptops en smartphones. De vraag is of daarmee niets mis is of lopen we gevaar iets te missen?

Je grootste vijand is je geheugen!
De Duitse onderzoeker Manfred Spitzer heeft in zijn boek over digitale dementie al gewaarschuwd voor de vervelende gevolgen die kinderen en volwassenen tegemoet kunnen zien bij veelvuldig gebruik van digitale media.

Artsen in Zuid-Korea, de onbetwiste marktleider op het gebied van IT, stelden al in 2007 de volgende stoornissen bij jongeren vast als gevolg van een ‘overdosis’ digitale media:

  • Aandachtstoringen
  • Algemene versuffing
  • Concentratieverlies
  • Emotionele afvlakking
  • Geheugenstoringen

De vraag is hoe dat komt en wat eraan te doen valt.

‘Wat je niet gebruikt verzwakt of verdwijnt’ is een veel gehoorde bewering en daarin zit volgens mij een kern van waarheid. Als je je spieren niet gebruikt verzwakken ze, verlies je kracht in je benen en armen, word je sneller moe en loop je vaker blessures op. Onze hersenen zijn geen uitzondering op de stelling; als je je hersenen niet gebruikt verzwakken ze. Je maakt geen nieuwe neurotransmitters aan als je je geheugen niet oefent in het onthouden van informatie en dat is er nu precies aan de hand. Ons geheugen zit nu letterlijk in de Cloud. De digitale media werken nu als onze harde schijf en als we iets niet meer precies weten gaan we dat raadplegen via Google in plaats van eens goed na te denken waar we de informatie hebben opgeslagen in  en onze grijze massa te trainen in het vasthouden van nuttige informatie.

Schrijven bevordert fijn motorische ontwikkeling

Uit onderzoek is onder meer gebleken dat kinderen, die op school en thuis gebruik maken van tablets om leerstof te verwerken, er niet slimmer maar juist dommer op worden. De reden dat de zogenaamde iPad-scholen tot mislukken gedoemd zijn, naast de hogere kosten van onderwijs door de aanschaf en onderhoud van tablets. Afgelopen juli verscheen een bericht dat het handschrift van kinderen ook achteruit holt. Als oorzaak wordt aangegeven het niet of onvoldoende handmatig schrijven met pen en papier. Daardoor wordt de fijne motoriek niet geoefend met de nodige vervelende consequenties voor de latere ontwikkeling.

Wat kunnen ouders doen om hun kinderen enthousiast te krijgen voor het schrijven met pen en papier?

  • Geef het goede voorbeeld. Schrijf hen eens een briefje i.p.v. een WhatsApp
  • Moedig het bijhouden van dagboeken aan. Deze herinneringen kunen niet gehackt kunnen worden.
  • Geef eens leuke notitieboekjes als cadeau; met een leuke (vul)pen.

Wil je je als ondernemer onderscheiden?  Stuur klanten of prospects eens handgeschreven briefjes. Die worden beslist beter gelezen dan e-mail! Moedig je medewerkers aan hetzelfde te doen en als je vindt dat hun handschrift niet goed leesbaar is? Biedt ze dan eens een workshop aan. Dat is goed voor de leesbaarheid en het aanmaken van neurotransmitters waardoor ze (nog) slimmer worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.