Klantgerichte correspondentie en e-mail

Er verschijnen steeds vaker berichten in de media dat klanten/burgers ontevreden zijn over de manier waarop er met hen schriftelijk wordt gecommuniceerd. Brieven, e-mail of andere vormen van correspondentie staan soms bol van jargon, veel te lange zinnen en bevatten voor de lezer soms onbegrijpelijke taal en/of gewoon taalfouten. Sommige boodschappen zijn zo vaag dat ze een stroom van reacties oproepen waardoor medewerkers onnodig worden belast. Het gevolg daarvan is dat de productie nadelig wordt beïnvloed. Een bijvoorbeeld te formeel opgestelde brief of e-mail kan een negatief effect op de lezer en op de pr van uw organisatie. U kunt natuurlijk besluiten het verbeteren van teksten aan mij over te laten, maar u kunt ook uw medewerkers een interactieve en zeer praktische training aanbieden waarin hen wordt geleerd optimaal met hun doelgroep(en) te corresponderen en te mailen; kort, duidelijk, ontvanger gericht.

Doelgroep
Iedereen die binnen uw organisatie regelmatig brieven/e-mail verstuurt en de inhoud daarvan grotendeels of helemaal zelf kan en mag bepalen.

Programma
Het aangeboden interactieve trainingsprogramma omvat de volgende onderwerpen:

– Zakelijk betekent niet onvriendelijk
– Doel en verschillen tussen correspondentie en e-mail
– Rekening houden met de lezer
– Taaltips; enkele lastige taalkwesties
– Opbouw en indeling van brieven en e-mail
– Positief taalgebruik
– Verschillende soorten brieven:
informatieve brief
slechtnieuwsbrief
klachtenbrief
standaardbrief
verkoopbrief
– Openingszinnen
– Slotzinnen
– Acties uitlokken

Deze training pretendeert met nadruk geen taal- en grammaticacursus te zijn, maar een praktische training in het beter en duidelijker voor de ontvanger verwoorden van de boodschap.

Methode
Voor aanvang van de training wordt een analyse gemaakt van verzonden brieven en e-mail en wordt er met de opdrachtgever afgestemd welke communicatiestijl de voorkeur geniet en welke vormgeving in acht moet worden genomen. Tijdens de training ontvangen de deelnemers terugkoppeling op de ingezonden brieven/e-mail en tips ter verbetering.

Na de training wordt er nog eens gevraagd om verzonden brieven/e-mail naar de trainer te sturen zodat een trainingsresultaat kan worden gemeten en de trainer eventueel nog aanvullende tips kan geven.

Duur
De duur van de training neemt als regel 3 dagdelen in beslag. Twee dagdelen zijn nodig voor de behandeling van de genoemde punten en 1 dagdeel voor een evaluatiebijeenkomst waarin de puntjes op de ‘i’worden gezet aan de hand van een analyse van nieuw verstuurde berichten.

Data en tijden
In onderling overleg

Via het onderstaande formulier kunt u een inventarisatiegesprek aanvragen. U kunt natuurlijk ook even bellen naar 06-81189397.

Bedrijfsnaam (niet verplicht)

Voor- en achternaam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode en plaatsnaam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Betreft (maak uw keuze):

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.