Schrijf jezelf naar een nieuwe toekomst

wie schrijftHet kan iedereen overkomen; het verlies van de werkkring. Met name 50 plussers ervaren dat het niet eenvoudig is om een nieuwe werkkring te vinden. Men schrijft soms honderden sollicitatiebrieven en als die niets opleveren kan men behoorlijk gefrustreerd raken. Meestal blijft een positief resultaat uit omdat men vaak op een functie solliciteert die men eerder ook had. Functies die hun ‘houdbaarheidsdatum’ gepasseerd zijn, daarvoor via de huidige normen niet meer gekwalificeerd zijn vanwege het ontbreken van een bepaald diploma en/of leeftijdsdiscriminatie.

Doel van de workshop
Via een korte inventarisatie van de belevenissen van de deelnemers met solliciteren en het verwerken van hun huidige situatie, wordt via o.a. biografisch schrijven gewerkt aan het hervinden van het zelfvertrouwen en de motivatie. Het doel daarbij is het uitstippelen van een duidelijke en zo kort mogelijke route naar een nieuwe werkkring.

Programma
De volgende programmaonderdelen zullen worden behandeld:

 • Uitwisseling ervaringen
 • Veel gemaakte fouten bij sollicitaties en daaruit te trekken lessen
 • Biografisch schrijven; ontdekken hoe men gekomen is waar men nu is
  – vroegere ambities
  – kansen en belemmeringen
  – hoe men bij de laatste werkkring is gekomen
 • Inventarisatie huidige wensenpakket; ambities, kwalificaties, levensvreugde
 • Biografisch schrijven; het ontwikkelen van een visie op de toekomst
  – toekomstige ambities
  – welke kansen doen zich voor, welke belemmeringen verwacht u
  – het opheffen van belemmeringen
 • Strategisch schrijven; hoe de aandacht op u vestigen
  – gebruik sociale media
  – aanmaak van profielen op de juiste media
  – het vinden van contacten
  – het inzetten van de contacten
 • Evaluatie van de ondernomen acties

Werkwijze

De deelnemers worden uitgenodigd een grondige analyse te maken van hun huidige positie aan de hand van de SPIN-methodiek (Situatie-, Probleem-, Implicatie- en Nuttig effectbeschrijving.).
Groepsgesprekken en biografisch schrijven wordt gebruikt om een helder beeld te krijgen van de succes- en faalfactoren in de carrière en om de rode draad daarin te ontdekken. Het doel daarbij is om bewustwording te bevorderen; een stadium dat voorafgaat aan ieder veranderingsproces. Aan de hand van strategisch schrijven wordt actie richting de toekomstige carrière genomen.

Tijd en plaats

De onderwerpen van deze workshop worden over 4 dagdelen verspreid. 2 dagdelen aaneengesloten en de overige dagdelen met 1 week tussenpoos.
Deel 1 begint om 9.30 uur en eindigt rond 16.00 uur. Voor de lunch wordt gezorgd.
Deel 2 en 3 starten om 9.30 uur en eindigen rond 12.30 uur. Hier kan voor lunch gezorgd worden voor eigen rekening.

Data in 2018:
Deel 1: 6 februari 2018 van 9.30 uur – 16.00 uur
Deel 2: 13 februari 2018 van 9.30 uur – 12.30 uur
Deel 3: 20 februari 2018 van 9.30  uur – 12.30 uur.

Investering:
€ 714,87 excl. btw, incl. lunch deel 1, consumpties en studieboek per deelnemer.

Deelnemers (Minimaal 4, maximaal 8)
Deze workshop is geschikt voor iedereen die sinds korte of lagere tijd werkeloos is, eventueel een re-integratietraject volgt of op korte termijn de baan dreigt te verliezen en een outplacementtraject heeft aangeboden gekregen. De workshop kan ook in company worden verzorgd voor meerdere deelnemers of via individuele deelname. Data en prijs op aanvraag.

Nazorg
Na afloop van de workshop heeft iedere deelnemers een maand het recht op persoonlijke nazorg van Phil Kleingeld.

Meer weten? Neem dan even contact op via 06-81189397 of het contactformulier en een vrijblijvende afspraak is dan snel gemaakt.