Offerte-APK

1-5-2014 12-52-30Offertes zijn het stiefkindje van zakelijk Nederland! Ondernemers stoppen veel tijd in het maken van offertes, al of niet voor (openbare) aanbestedingen en zij zijn vaak teleurgesteld als de daarin geïnvesteerde tijd niet in de vorm van opdrachten terug wordt verdiend. In Nederland worden gemiddeld slechts 20% van alle uitgebrachte offertes omgezet in opdrachten. Mocht dit bij uw organisatie ook het geval zijn, dan kan een Offerte-APK duidelijk maken waaraan dat ligt en ….wat eraan gedaan kan worden om het omzettingspercentage in opdrachten te optimaliseren.

Werkwijze Offerte-APK
Een Offerte-APK bestaat uit de volgende onderdelen:
1. het verzamelen van een aantal relevante en recent uitgebrachte offertes
2. in beeld brengen van het huidige offerteproces (van aanvraag tot uitslag)
3. inzichtelijk maken van de faal- en succesfactoren op basis van
4. procedure en tekstanalyse
5. adviesrapport voor optimalisatie

Een deel van de Offerte-APK kan bij de opdrachtgever plaatsvinden als vertrouwelijke informatie het pand van de opdrachtgever niet mag verlaten.

Doorlooptijd Offerte-APK:
Punt 1 kan door de opdrachtgever gebeuren en via PDF naar Rent a pen worden opgestuurd.
Punt 2 gebeurt tijdens een intakegesprek van maximaal 1 uur met de opdrachtgever.
Punten 3, 4 en 5 zullen maximaal 8 uur in beslag nemen.

Investering Offerte-APK
Op aanvraag.

Workshop (Optie)
Na de Offerte-APK bestaat de optie om de medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en opvolgen van offertes een workshop aan te bieden voor het optimaliseren van offertes met als doel het omzettingspercentage te verbeteren.
Het programma van een dergelijke workshop kan er als volgt uitzien:

Programma workshop

 • Bespreking van de resultaten van de Offerte-APK
 • Waarom worden offertes geen opdrachten?
 • Kritische beoordelingspunten van offertes door inkopers.
 • Vormen van Vendorrating: o.a. de Kraljicmethode
 • Wie beoordelen offertes en wie speelt daarin welke rol?
 • Bepalen van inhoud, volgorde van de onderdelen van de offerte.
  – Situatiebeschrijving
  – Specifieke beschrijving van het probleem/de wensen van opdrachtgevers
  – Beschrijving van de implicaties van het huidige probleem
  – De nuttige effecten van de geboden oplossing
 • Aandachtspunten voor inhoudsbepaling aanbestedingen.
 • Prijs- en onderhandelingsstrategie bepalen. Waar en hoe de prijs te noemen.
 • Beschrijving van de voor de investering geboden voordelen.
 • Taalgebruik. Schrijf hedendaags en klantgericht.
 • Schrijven is schrappen; hoe korter hoe beter.
 • Doel van de begeleidende brief. Verwijzing, richting bepalen, reactie uitlokken.
 • Technieken om greep te houden op de offerte.
 • Effect registratie voor toekomstige analyse.

Duur:
De workshop Offerte-APK bestaat uit twee afzonderlijke dagdelen van 3 uur, gevolgd door een afrondende evaluatie bijeenkomst van maximaal 2 uur, waar offertes nieuwe stijl worden beoordeeld en waar tevens de puntjes op de ‘i’ worden gezet.

In-company
Deze workshop wordt uitsluitend in-company verzorgd omdat de te behandelen onderwerpen bedrijfsspecifiek en daardoor vertrouwelijk zijn.

Investering:
Op aanvraag, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Wilt u eens bespreken hoe deze workshop uw organisatie een stap vooruit kan helpen in het omzetten van offertes in opdrachten, belt u mij dan eens, voor het maken van een afspraak, op 06-81189397 of geeft u uw wensen even aan in het onderstaande formulier.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.