Biografisch schrijven voor re-integratie

wie schrijftRe-integratie- en outplacement professionals hebben soms problemen om ingangen te vinden om hun klanten naar een nieuwe baan te begeleiden. Met name speelt deze problematiek bij werkloze 50-plussers die statistisch gezien nog maar een kleine kans op nieuw werk maken. Dit komt vaak omdat een cv onvoldoende houvast geeft om geschikt werk te vinden en omdat het werk dat men uitoefende niet meer bestaat of  omscholing geen echte optie is.

Doel van de workshop
In deze workshop leren de deelnemers hoe het instrument ‘Biografisch schrijven’ kan worden ingezet om verrassend nieuwe inzichten in de mogelijkheden van klanten te ontdekken en die te benutten voor gerichte jobhunting.

Programma
De volgende programmaonderdelen zullen worden behandeld:

 • Uitwisseling van ervaringen
 • Biografisch schrijven; wat is het en wat kan ik ermee?
  – biografie als alternatief voor of aanvulling op een cv
  – kansen en belemmeringen van de doelgroep
  – oorzaak van belemmeringen bij re-integratie/outplacement
  – de klant is geen CV maar de som van persoonlijke omstandigheden;
  zowel zakelijk als privé
 • Het biografisch schrijfproces
  – naar welke informatie zijn we op zoek?
  – welke schrijfopdrachten kun je geven om een goed biografisch inzicht te krijgen
  – het analyseren van de biografie
  – het trekken van conclusies
 • Oefenen met biografisch schrijven
  – uitwisseling van ervaringen, analyses en conclusies
 • Evaluatie van de ondernomen acties

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de specifieke wensen van opdrachtgevers.
Maatwerk en bewezen praktische toepasbaarheid staan centraal!

Werkwijze

De deelnemers worden uitgenodigd een grondige analyse te maken van de huidige positie van de klanten aan de hand van de SPIN-methodiek (Situatie-, Probleem-, Implicatie- en Nuttig effectbeschrijving.).
Groepsgesprekken en biografisch schrijven worden gebruikt om een helder beeld te krijgen van de succes- en faalfactoren en om de rode draad daarin te ontdekken. Het doel daarbij is om bewustwording te bevorderen; een stadium dat voorafgaat aan ieder veranderingsproces. Aan de hand van de uitkomsten van biografisch schrijven wordt actie richting de toekomstige carrière van klanten genomen.

Deelnemers (Maximaal 6)
De workshop is geschikt voor werknemers van re-integratie- en outplacementbedrijven, medewerkers van UWV en recruiters van detacheringsbedrijven en uitzendbureaus. De workshops worden uitsluitend in company aangeboden. Data en prijs op aanvraag.

Tijdsinvestering
De workshop neemt twee dagdelen in beslag. Deze kunnen, naar keuze van de opdrachtgever, aan elkaar of over twee data worden verzorgd.

Workshopleider
Phil Kleingeld heeft vier jaar aan het hoofd gestaan van een re-integratiebedrijf, gespecialiseerd in het begeleiden van werkloze 50-plussers. Daarin was hij zeer succesvol met een positieve uitstroom van gemiddeld 94%; het hoogste slagingspercentage in de regio Rijnmond. De basis daarvan werd gevormd door de ontwikkeling van het instrument Biografisch schrijven.

Nazorg
Na afloop van de workshop heeft iedere deelnemers een maand het recht op persoonlijke nazorg van Phil Kleingeld.

Meer weten? Neem dan even contact op via 06-81189397 of het contactformulier en een vrijblijvende afspraak is dan snel gemaakt.