Offerte APK

Offertes zijn het stiefkindje van zakelijk Nederland!
Ondernemers stoppen veel tijd in het maken van offertes, al of niet voor (openbare) aanbestedingen en zij zijn vaak teleurgesteld als de daarin geïnvesteerde tijd niet in de vorm van opdrachten terug wordt verdiend. In Nederland worden gemiddeld slechts 20% van alle uitgebrachte offertes omgezet in opdrachten. Mocht dit bij uw organisatie ook het geval zijn, dan kan een Offerte-APK duidelijk maken waaraan dat ligt en ….wat eraan gedaan kan worden om het omzettingspercentage in opdrachten te optimaliseren.

Werkwijze Offerte-APK
Een Offerte-APK bestaat uit de volgende onderdelen:
1. het verzamelen van een aantal relevante en recent uitgebrachte offertes
2. in beeld brengen van het huidige offerteproces (van aanvraag tot uitslag)
3. inzichtelijk maken van de faal- en succesfactoren op basis van
4. procedure en tekstanalyse
5. adviesrapport voor optimalisatie

Een deel van de Offerte-APK kan bij de opdrachtgever plaatsvinden als vertrouwelijke informatie het pand van de opdrachtgever niet mag verlaten.

Doorlooptijd Offerte-APK:
Punt 1 kan door de opdrachtgever gebeuren en via PDF naar Rent a Pen worden opgestuurd.
Punt 2 gebeurt tijdens een intakegesprek van maximaal 1 uur met de opdrachtgever.
Punten 3, 4 en 5 zullen maximaal 8 uur in beslag nemen.

Investering Offerte-APK
Op aanvraag.